KBAR TDI LE KNIFE 2" BLK PLN

KBAR TDI LE KNIFE 2" BLK PLN

KBAR TDI LE KNIFE 2" BLK CMB

KBAR TDI LE KNIFE 2" BLK CMB

KBAR TDI LE KNIFE 3.68" PLN BLK

KBAR TDI LE KNIFE 3.68" PLN BLK

KBAR TDI LE KNIFE TANTO 3.68" CMB BK

KBAR TDI LE KNIFE TANTO 3.68" CMB BK

KBAR BK2 BECKER COMPANION 5.25" BLK

KBAR BK2 BECKER COMPANION 5.25" BLK

KBAR BK3 BECKER TAC TOOL 7" BLK

KBAR BK3 BECKER TAC TOOL 7" BLK

KBAR BK7 BECKER COMBAT UTLITY 7" BLK

KBAR BK7 BECKER COMBAT UTLITY 7" BLK

KBAR BK9 BECKER COMBAT BOWIE 9" BLK

KBAR BK9 BECKER COMBAT BOWIE 9" BLK

KBAR HOBO FORK/KNIFE/SPOON SS BX

KBAR HOBO FORK/KNIFE/SPOON SS BX

KBAR MARK 1 KRATON 5.13" W/HPS

KBAR MARK 1 KRATON 5.13" W/HPS

KBAR MULE FOLDER 3.875" PLN BLK

KBAR MULE FOLDER 3.875" PLN BLK

KBAR WARTHOG FOLDER III 3" G10 HNDL

KBAR WARTHOG FOLDER III 3" G10 HNDL