UTG SSLM PIC RISR MNT .5" HT 3 SLOTS

UTG PRO RAIL FOR SS/FF HNDGRD 2 SLOT

UTG PRO AR 7" SPR SLIM FF HNDGRD FDE

UTG PRO AR 9" 308 STYLE QUAD RAIL BK

UTG PRO AR 9" SPR SLIM FF HNDGRD FDE

UTG PRO AK-47 TACT QUAD RAIL BLK

UTG PRO AR 13" SPR SLM FF HNDGRD FDE

UTG PRO MIDLENGTH SS RAIL 7 SLOT

UTG PRO KYMOD 15" SSLM 2TN RL BLK/BU

UTG PRO AR15 OPS RDY MIL-SPC STK FDE

UTG PRO KYMOD 15" SSLM 2TN RL BLK/RD

UTG PRO M-LOK 15"SSLM 2TN RL BLK/BLU