UTG PRO 4/15 CARB FF QUAD RAIL BLK

UTG PRO 4/15 SUPER SLIM HNDGRD CARB

UTG PRO AR PSTL 4" FREE FLT QUAD RL

UTG PRO AR 15" KEYMOD FF HNDGRD FDE

UTG PRO RAIL FOR SS/FF HNDGRD 5 SLOT

UTG PRO AR15 OPS RDY MIL-SPEC STOCK

UTG PRO 4 SLOT KEYMOD PICA RAIL FDE

UTG PRO 4/15 15" SPR SLIM HNDGRD CAR

UTG PRO AR 15" SPR SLM FF HNDGRD FDE

UTG PRO MODEL4 S2 STK ML-SPC BLK

UTG PRO 4/15 CARB QUAD RAIL W/EXT BK

UTG PRO M-LOK 15"SSLM 2TN RL BLK/RD